Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä ja tietojen vastaanottaja

eLakitoimisto OÜ

Yhteystiedot

Paepargi 37-10
Tallinna
+372 5683 1530
niko@elakitoimisto.com

2. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja tietojen käsittelyperuste

Käyttötarkoitus = Asiakassuhteen ja yhteydenottopyyntöjen hoitaminen.

Käsittelyperuste = Sopimuksen täytäntöönpaneminen.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Nimi, sähköposti, puhelin, yritys, viestin aihe sekä viesti.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, mutta pyydämme lähettämään niitä koskevat tiedustelut osoitteeseen: niko@elakitoimisto.com

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallennetut henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan rekisteröityä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsittelyssä on menetelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröity voi kieltää tietojensa käyttämisen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos henkilötietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme mielellämme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme pyydetyt tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei käsityksemme mukaan voida poistaa.

On huomioitava, että meillä voi olla rekisterinpitäjänä lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyjä tietoja. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus esimerkiksi säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta). Tämän vuoksi emme poista kirjanpitoon liittyvää aineistoa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi halutessaan valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes rekisteröityä koskeva asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että toiminnassamme rikomme henkilötietoja koskevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteripitäjän järjestelmistä verkkolomakkeiden kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuussuhteen hoitamiseksi on tarpeen.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja sen palveluksessa olevat käsittelevät rekisteröityä koskevia henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin kuitenkin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon emmekä myöskään profilointiin.

12. Evästeet ja selailun seuranta

Keräämme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja. Siihen käytämme evästeitä (“cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista tietovarastoa, avulla. Eväste on pieni tiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla pystymme tunnistamaan ja laskemaan sivustollamme vierailevat selaimet.

Tämä sivusto käyttää Google Analytics-palvelua.

Sivuillamme voi olla myös linkkejä muihin sivustoihin ja palveluihin. Emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Kolmannet osapuolet saattavat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa sivustollamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.